UKR
 • EST
 • RUS
 • ENG
 • LAV
 • LIT
 • UKR
 • FIN
 • FRA
 • DEU

Угода про користування

Останні зміни: 12.04.2023

Дана угода про користування регулює відносини між фізичною або юридичною особою (далі - Користувач) з одного боку, та Okidoki OÜ (далі - Okidoki OÜ) з іншого боку (далі - Користувач та Okidoki OÜ, разом — Сторони), в інтернет-середовищі okidoki (далі - okidoki).

Зареєструвавшись і розпочавши користуватися okidoki, користувач підтверджує, що:

 • йому не менше 16 років

 • у нього є всі визначені правовими актами дозволи для користування okidoki

 • він ознайомлений з умовами цієї угоди, згодний з ними і зобов'язується їх дотримуватися

 • він ознайомлений із додатковими умовами okidoki, згодний з ними і зобов'язується їх дотримуватися

Умови

 1. 1. Визначення

  1. 1.1. okidoki — віртуальне середовище, яке знаходиться за інтернет-адресою shustrov.dev.okidoki.ua (в тому числі будь-яка інша інтернет-сторінка, яка належить okidoki), підсторінки, сторінки у соціальних мережах й інші сторінки, в тому числі, які належать компанії Okidoki OÜ з реєстраційним номером 11511100.

  2. 1.2. Користувач — фізична або юридична особа, яка зареєстрована на okidoki (в тому числі, на інших інтернет-сторінках, які належать okidoki).

  3. 1.3. Акаунт — віртуальний акаунт фізичної або юридичної особи на okidoki.

  4. 1.4. Послуга, надана користувачеві з боку Okidoki OÜ — послуга (в тому числі, послуга можливості користування okidoki), яка полягає в реєстрації акаунта (акаунт okidoki) та обробки оголошень.

  5. 1.5. Прейскурант — документ, де зафіксовані ціни за послуги, які надаються Okidoki OÜ.

  6. 1.6. Робочий день — календарний день (з понеділка до п'ятниці з 9:00 до 17:00), який не є вихідним, державним та національним святом.

  7. 1.7. Угода про користування — даний документ, який регулює відносини Okidoki OÜ і користувача, а також регламентує юридичні підстави.

  8. 1.8. Умови — невід'ємна частина цього документа.

  9. 1.9. Додаткові умови — невід'ємна частина цього документа: угода про конфіденційнсть, правила для оголошень, заборонені предмети.

  10. 1.10. Правовий акт — законодавчий акт, що діє на території України.

 2. 2. Відповідальність, права та обов'язки Okidoki OÜ

  1. 2.1. Okidoki OÜ не несе відповідальності за надану та опубліковану на сайті okidoki користувачем рекламу, а також за зміст рекламованих послуг чи продуктів, їх доступність і достовірність.

  2. 2.2. Okidoki OÜ не несе відповідальності за будь-які суперечки між користувачами сайту okidoki, у тому числі судові тяжби, позови та вимоги.

  3. 2.3. Okidoki OÜ не несе відповідальності ні за яких обставин за збитки, які виникли у результаті користування або неможливістю користування наданими послугами.

  4. 2.4. Okidoki OÜ має право видаляти, змінювати і припиняти рекламу (оголошення) послуг або товарів користувача на сайті okidoki без попередження, на свій розсуд.

  5. 2.5. Okidoki OÜ має право в односторонньому порядку змінювати опубліковані на сайті okidoki рекламні оголошення про послуги чи товари, поінформувавши користувачів на сайті okidoki.

  6. 2.6. Okidoki OÜ має право в односторонньому порядку змінювати умови, які набирають чинності з моменту їх опублікування на сайті okidoki.

  7. 2.7. Okidoki OÜ має право обмежити доступ або заблокувати користувачів, у випадку, якщо користувачі завдають шкоди сайту okidoki, створюють різні юридичні проблеми, порушують закони, права інтелектуальної власності або інші домовленості (в тому числі, здійснюють порушення, перелічені в пункті 9.1), і вимагати неустойку, відшкодування збитків (втрачену вигоду і витрати, пов'язані з перерваною комерційною діяльністю).

  8. 2.8. Okidoki OÜ має право змінювати будь-яку інформацію, без попередження.

  9. 2.9. Okidoki OÜ має право не відповідати на листи користувача, а також ігнорувати прохання, вимоги або запити, які суперечать правовим актам, даним або додаткових умов договору.

  10. 2.10. Okidoki OÜ зобов'язується забезпечувати здійснення послуг, у випадку, якщо це не суперечить умовам цього договору. Okidoki OÜ не має зобов'язань щодо забезпечення здійснення послуг на сайті okidoki, в разі, якщо це шкодить його репутації в очах інших користувачів, є економічно збитковим для Okidoki OÜ, неможливим унаслідок непереборної сили, за технічних причин або з якоїсь іншої причини, яка порушує інтереси інших користувачів.

 3. 3. Відповідальність, права та обов'язки користувача

  1. 3.1. Користувач самостійно відповідає за надання про себе неправдивих даних на сайті okidoki.

  2. 3.2. Користувач має право зареєструвати і використовувати тільки один акаунт.

  3. 3.3. Користувач має право придбати послуги або товари, які опубліковані на сайті okidoki.

  4. 3.4. Користувач зобов'язується дотримуватися на сайті okidoki цих умов, сумлінно виконувати чинні в Україні правові акти.

  5. 3.5. Користувач зобов'язується самостійно відповідати за зміст опублікованих на сайті okidoki оголошень, якість рекламованих послуг і товарів, а також за їх достовірність і доступність.

  6. 3.6. Користувач зобов'язується використовувати сайт okidoki відповідно до цих умов.

  7. 3.7. Користувач зобов'язується надавати тільки правдиві дані про себе на сайті okidoki.

  8. 3.8. Користувач зобов'язується негайно повідомляти Okidoki OÜ про всі проблеми, пов'язані з використанням сайту okidoki.

  9. 3.9. Користувач зобов'язується інформувати Okidoki OÜ про обставини, які можуть перешкоджати належному дотриманню даних умов.

  10. 3.10. Користувач зобов'язується передавати аудіовізуальний зміст оголошень, в тому числі текст, у неексклюзивну власність Okidoki OÜ; не вчиняти дії, які б створювали надмірно високе навантаження на інфраструктуру сайту okidoki; не використовувати будь-які автоматичні програми для збору або доступу до інформації на сайтах okidoki.

 4. 4. Відповідальність сторін

  1. 4.1. У разі належного невиконання або неналежного виконання взятих за цим договором зобов'язань сторони несуть відповідальність, передбачену правовими актами.

 5. 5. Конфіденційність

  1. 5.1. Користувач надає дозвіл Okidoki OÜ на обробку, користування своїми персональнами даними і розсилку повідомлень.

  2. 5.2. Користувач завжди має право відмовитися від розсилки повідомлень від Okidoki OÜ.

  3. 5.3. Okidoki OÜ зобов'язується не розкривати персональні дані користувача третім особам, за винятком випадків, передбачених правовими актами.

 6. 6. Повідомлення

  1. 6.1. Okidoki OÜ надсилає користувачеві персональні повідомлення в залежності від змісту повідомлення, що надсилається - на зазначену користувачем поштову адресу, електронну пошту або у розділ самообслуговування. Такі повідомлення вважаються отриманими користувачем після п'яти (5) робочих днів з моменту їх відправки.

 7. 7. Вирішення суперечок

  1. 7.1. Okidoki OÜ та користувач керуються правовими актами.

  2. 7.2. Суперечливі питання вирішуються шляхом переговорів. У випадку, якщо це не є можливим, суперечка вирішується в судовому порядку.

 8. 8. Трактування

  1. 8.1. Умову цього договору слід трактувати разом з іншими умовами цього ж договору, надавши кожному з них значення, яке виходить з цього договору, як цілого значення. При трактуванні умов надається перевага трактуванню, яке зробить умову договору законною чи чинною. У разі виникнення сумнівів щодо виразу, в якого може бути більше, ніж одне значення, його слід розуміти так, як це більше відповідало б суті умов та їх цілі.

 9. 9. Порушення договору

  1. 9.1. Порушенням договору є:

   1. 9.1.1. відтворення або публікація інформації, що міститься на сайті okidoki без дозволу Okidoki OÜ. Копіювання інформації, що міститься на сайті okidoki, може здійснюватися тільки фізичними особами для особистого користування;

   2. 9.1.2. надання неправдивих, неточних або відомостей, що вводять в оману (в тому числі, персональної інформації та особистих даних);

   3. 9.1.3. передача акаунта третій особі без попереднього дозволу Okidoki OÜ;

   4. 9.1.4. поширення спаму та розсилання електронних листів іншим користувачам без їх згоди (в тому числі масова розсилка);

   5. 9.1.5. поширення комп'ютерних вірусів або інших технологій, які можуть завдати шкоди сайту okidoki або інтересам і майну його користувачів;

   6. 9.1.6. розпалювання ворожнечі, використання нецензурної лексики, пропагування насильства;

   7. 9.1.7. реєстрація і використання декількох акаунтів на сайті okidoki;

   8. 9.1.8. будь-яка інша діяльність, яка завдає шкоди репутації сайту okidoki в очах інших користувачів, перериває нормальну діяльність сайту okidoki (в тому числі, знижує безпеку і зменшує кількість активних користувачів), зменшує якість послуг і прибуток Okidoki OÜ, а також порушує інтереси і права інших користувачів.

  2. 9.2. У разі порушення договору користувач зобов'язується відшкодувати Okidoki OÜ втрачену вигоду і витрати, пов'язані з перериванням нормальної комерційної діяльності, і заплатити неустойку. Оплата неустойки не звільняє від виконання зобов'язань.

  3. 9.3. При реєстрації та використанні на сайті okidoki декількох (більше одного) акаунтів користувач зобов'язується оплатити Okidoki OÜ неустойку за кожне оголошення, опубліковане з додаткового облікового запису.

  4. 9.4. Оплата неустойки не звільняє користувача від виконання зобов'язань відповідно до даних умов. У разі порушення цих умов Okidoki OÜ може вимагати неустойку незалежно від фактичних збитків і поважності порушення.

 10. 10. Інші умови

  1. 10.1. У разі, якщо умови цього договору виявляться такими, що суперечать правовим актам, інші частини договору вважаються дійсними. Виявлена невідповідність правовим актам замінюється з боку Okidoki OÜ відповідними правовими актами, які більш точно відповідають первинним умовам.

  2. 10.2. Користувач вважається відповідальним за дані умови, якщо за порушення відповідальний представник користувача (член правління, особа, яка його заміщає, або ж інша людина, яка його представляє), який використовував акаунт у своїй економічній діяльності, в тому числі, працівник, службовець, поручитель або клієнт користувача.

  3. 10.3. Користувач вважається обізнаним про будь-які можливі обставини або вважається ознайомленим заздалегідь, також передбачається, що він повинний бути обізнаним або передбачити обставини, які знав, передбачав або повинний був знати, або це повинна передбачити людина за будь-яких умов, за які відповідає користувач.

  4. 10.4. Зобов'язання, встановлені в даних умовах, виконуються відповідно до встановлених в умовах строків, а якщо в умовах строки не передбачені, то не пізніше п'яти (5) робочих днів з моменту пред'явлення з боку користувача або Okidoki OÜ відповідних вимог.

  5. 10.5. У разі, якщо сайт okidoki не працював з технічних причин, унаслідок чого у користувача не було можливості використовувати придбану у Okidoki OÜ послугу повністю або частково, Okidoki OÜ дає можливість користувачу додати невикористані дні або ж повернути невикористані гроші на підставі письмової заяви, наданої не пізніше 30 днів з моменту відновлення роботи сайту okidoki. Заява буде розглянута упродовж 20 робочих днів.

  6. 10.6. У разі, якщо користувач впевнений в тому, що блокування його акаунта з боку Okidoki OÜ є несправедливим, у користувача є право пред'явити письмову заяву з поясненням Okidoki OÜ. Заява буде розглянута упродовж 20 робочих днів. У разі, якщо Okidoki OÜ вирішить на користь користувача, блокування його акаунта буде зняте. Okidoki OÜ залишає за собою право не відповідати на заяву.

  7. 10.7. На дію цього договору не впливає та обставина, що сторони не домовилися про умови, які є істотними для визначення їх прав і зобов'язань, і дозволяє припустити, що договір був би укладений і без цих незастережених умов. У такому випадку застосовується умова, яка, з огляду на дані обставини, є розумною, виходячи з бажань сторін, суті і мети договору, а також сумлінності.

 11. 11. Вартість послуг та їх оплата

  1. 11.1. Реєстрація є безкоштовною. Okidoki OÜ залишає за собою право на зміну цін за додаткові послуги у будь-який час без попереднього повідомлення.

  2. 11.2. Оплатити послуги можна різними способами. Користувач несе відповідальність за відповідне дотримання керівництва для платежів, а при його порушенні Okidoki OÜ не гарантує зарахування коштів. Сторонні платіжні системи іноді можуть не працювати належним чином, і в такому випадку Okidoki OÜ не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли у зв'язку з неможливістю зарахування коштів.

  3. 11.3. У разі виникнення проблем при здійсненні платежу, користувачеві слід звернутися до його обслуговуючому оператору.

  4. 11.4. Повернення невикористаних грошових коштів з балансу можливе упродовж 30 календарних днів з дня їх зарахування. Повернення буде здійснене шляхом, що був використаний користувачем для сплати послуг Okidoki OÜ.

  5. 11.5. У разі порушення договору Okidoki OÜ має право не повертати користувачу невикористані кошти з балансу.

 12. 12. Припинення договору і відмова

  1. 12.1. Цей договір припиняється автоматично з блокуванням акаунта користувача, але не звільняє користувача від виконання зобов'язань, що виходять з цього договору.

  2. 12.2. Okidoki OÜ має право в односторонньому порядку відмовитися від даного договору, заблокувавши акаунт користувача, у випадку, якщо користувач не виконує своїх зобов'язань згідно з умовами цього договору, вимагати виконання зобов'язань, неустойку і подати позов до суду.

Чи допомогла вам стаття?