LIT
 • EST
 • RUS
 • ENG
 • LAV
 • LIT
 • UKR
 • FIN
 • FRA
 • DEU

Skelbimų taisyklės

Paskutiniai pakeitimai: 28.06.2022

Bendros nuostatos

okidoki palieka sau teisę atlikti bet kokius skelbimų duomenų pakeitimus, siekiant maksimaliai išsaugoti prasmę ir naudotojo nurodytas detales.

Talpindami skelbimą okidoki, jus sutinkate:

 • Prisiimti atsakomybę už skelbimo turinį bei pateiktos informacijos tikrumą.

 • Kelkite skelbimus tik apie prekes, paslaugas, laisvas darbo vietas, objektus ir kitus pasiūlymus, kuriems turite visus būtinus teisinius pagrindus.

 • Suteikti galimybę susisiekti su jumis vidinės pranešimų sistemos arba kontaktinio telefono numerio pagalba, kuris yra nurodytas profilio nustatymuose.

Tinklapyje okidoki draudžiama

 • Spausdinti skelbimą, susijusį su dovanojimu, pažintimis, rastais ar pamestais daiktais, pirkimu arba paieška. Išimtis yra darbo paieškos skelbimas skyriuje «Darbas».

 • Įdėti skelbimus į skyrius, neatitinkančius tematikos.

 • Įdėti skelbimus vienodo turinio ir prasmės.

 • Įdėti skelbimus, kurių turinys pažeidžia įstatymus (pavyzdžiui, kurių turinyje yra prievartos propagandos, rasinės neapykantos, pornografijos, kurie pažeidžia autorines teises ir kt.).

 • Įdėti skelbimus, kurių turinys pažeidžia visuomenės moralės bei dorumo normas.

 • Įdėti skelbimus, kuriuose yra informacijos, pažeidžiančios trečiųjų šalių teises arba prisidedančius prie to.

 • Įdėti skelbimus apie neegzistuojančius ir neaktualius pasiūlymus.

 • Skelbime pakeisti produktą ar paslaugą, net jei jie yra panašūs (skelbime visada turėtų būti tik tas pasiūlymas, kuris buvo nuo pat pradžių).

 • Viename skelbime siūlyti įvairių rūšių prekes ar paslaugas, apraše nepateikiant viso pasirinkimo.

Skelbimų antraštės

 • Skelbimų antraštėje turi būti prekės arba paslaugos pavadinimas, nurodytas Vardininko linksniu.

 • Negalima naudoti žodžius "Parduodama", "Siūloma".

 • Antraštėje neturi būti jokių kontaktinių duomenų, el.pašto adresų arba nuorodų į kitus tinklapius.

 • Neleidžiami skatinantys veikti šūkiai (pavyzdžiui, "Siūlykite savo kainą").

 • Negalima naudoti specialių simbolių ir dėmesį atkreipiančių žodžių (pavyzdžiui, "Skubu", "Dėmesio").

 • Būtina laikytis skyrybos ir tarpo po skyrybos ženklų taisyklių, protingai naudoti skyrybos ženklus.

 • Negalima naudoti didžiųjų raidžių visam tekstui parašyti.

 • Antraštės visomis kalbomis turi susidėti iš identiškos informacijos.

Skelbimo kaina

 • Neklaidinkite klaidingomis kainomis, kaina turi būti reali.

 • Protinga kaina lemia skelbimo efektyvumo.

 • Kaina turi būti nurodyta atskirame laukelyje. Nurodyti kainą antraštėje yra draudžiama.

Skelbimo aprašymas

 • Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines yra draudžiamos. Išimtis taikoma skelbimams skiltyje "Darbas", kur galite patalpinti nuorodą į siūlomą darbo vietą.

 • Draudžiama pateikti kontaktinę informaciją. Išimtis taikoma skelbimams skiltyje "Darbas", kur galite nurodyti siūlomos darbo vietos kontaktinius duomenis; fizinės jūsų parduotuvės adresą.

 • Parduodant turistines paslaugas būtina nurodyti įmonės, kurios paslaugos yra parduodamos, pavadinimą.

Nuotraukos

 • Nuotraukos turi būti kokybiškos bei atitinkančios skelbimo pavadinimą ir aprašymą.

 • Jose negali būti kontaktinės informacijos: telefono numerio, adreso, svetainės pavadinimo, taip pat kitų duomenų, įskaitant momentinių pranešimų pavadinimus ar susisiekimo būdus.

 • Privalo priklausyti skelbimo autoriui, jose negali būti logotipų ir vandens ženklų.

Ar šis straipsnis jums buvo naudingas?