FIN
 • EST
 • RUS
 • ENG
 • LAV
 • LIT
 • UKR
 • FIN
 • FRA
 • DEU

Työ-osion säännöt

Viimeiset muutokset: 28.06.2022

Myös Yleiset mainossäännöt pätevät.

Yleiset säännökset

 • Avoimen työpaikan nimen on vastattava mainoksen kuvausta

 • Kuvauksen on oltava mahdollisimman selkeä osoittamaan työn tehtävät ja ehdot

Ilmoitusten otsikot

 • Mainoksen otsikossa saa olla vain nimikkeen tapauksessa avoimen työpaikan nimi

 • Avoimen työpaikan nimen on oltava mahdollisimman selkeä

Mainosten lähettäminen on kielletty:

 • Hakijoiden oikeuksien rajoittaminen sukupuolen, iän, kansalaisuuden, kielen, siviilisäädyn ja muiden ominaisuuksien perusteella, jotka eivät liity liiketoiminnan ominaisuuksiin

 • Ennakkomaksu, tuotteiden tai palvelujen ostaminen

 • Olettaen intiimipalvelujen tarjoamisen, rikollisten toimien tekeminen

Auttoiko artikkeli sinua?