FIN
 • EST
 • RUS
 • ENG
 • LAV
 • LIT
 • UKR
 • FIN
 • FRA
 • DEU

Käyttäjäsopimus

Viimeiset muutokset: 12.04.2023

Tämä käyttäjäsopimus säätelee yksityis- tai oikeushenkilön (jäljempänä Käyttäjä) ja Okidoki OÜ:n (jäljempänä Okidoki OÜ) (jäljempänä Käyttäjä ja Okidoki OÜ, yhdessä — Osapuolet) välisiä suhteita okidoki-internet-ympäristössä (jäljempänä okidoki).

Rekisteröitymällä okidoki-palveluiden jäseneksi käyttäjä vakuuttaa, että:

 • hän on vähintään 16-vuotias

 • hänellä on kaikki oikeudelliset edellytykset okidoki-palvelun käyttöön

 • hän on tutustunut tämän sopimuksen käyttöehtoihin, hyväksynyt ne ja sitoutuu niitä noudattamaan

 • hän on tutustunut okidoki-lisäehtoihin, hyväksynyt ne ja sitoutuu niitä noudattamaan

Ehdot

 1. 1. Määritelmät

  1. 1.1. okidoki — on virtuaaliympäristö, joka sijaitsee osoitteessa shustrov.dev.okidoki.fi (mm. mikä tahansa okidoki:lle kuuluva nettisivu), alasivut, sosiaalimediasivut ja muut sivut jotka kuuluvat Okidoki OÜ-yhtiölle, jonka y-tunnus on 11511100.

  2. 1.2. Käyttäjä — on yksityis- tai oikeushenkilö, joka on rekisteröitynyt okidoki-palvelun käyttäjäksi (mm. muilla okidoki:lle kuuluvilla internet-sivuilla).

  3. 1.3. Käyttäjätili — on yksityis- tai oikeushenkilön virtuaalitili okidokissa.

  4. 1.4. Okidoki OÜ —:n tuottama palvelu (mm. okidoki:n käyttömahdollisuus) on palvelu, joka käsittää käyttäjätilin rekisteröinnin (okidoki -käyttäjätili) ja ilmoitusten käsittelyn.

  5. 1.5. Hinnasto — on asiakirja, jossa on esitetty Okidoki OÜ:n toimittamien palveluiden hinnat.

  6. 1.6. Työpäivä — on kalenteripäivä (maanantaista perjantaihin 9:00-17:00), joka ei ole vapaapäivä eikä juhlapyhä.

  7. 1.7. Käyttäjäsopimus — on tämä asiakirja, joka säätelee Okidoki OÜ:n ja käyttäjän väliset suhteet sekä määrittelee juridiset perusteet.

  8. 1.8. Ehdot — ovat tämän asiakirjan erottamaton osa.

  9. 1.9. Lisäehdot — ovat tämän asiakirjan erottamaton osa: luottamussopimus, ilmoitusäännöt, kielletyt esineet.

  10. 1.10. Sovellettava lainsäädäntö — Viron tasavallan laki.

 2. 2. Okidoki OÜ:n vastuu, oikeudet ja velvollisuudet

  1. 2.1. Okidoki OÜ ei vastaa käyttäjän okidoki-sivustolla toimittamasta ja julkaisemasta mainonnasta, eikä mainostettavien palveluiden tai tuotteiden sisällöstä, saatavuudesta eikä oikeellisuudesta.

  2. 2.2. Okidoki OÜ ei vastaa okidoki -palvelun käyttäjien välisistä riidoista mm. oikeusjutuista, haasteista eikä vaatimuksista.

  3. 2.3. Okidoki OÜ ei vastaa missään tapauksessa vahingosta, joka johtuu toimittamien palveluiden käytöstä tai niiden käytön mahdottomuudesta.

  4. 2.4. Okidoki OÜ:llä on oikeus poistaa, muuttaa tai keskeyttää käyttäjän palvelujen tai tavaroiden mainontaa okidoki-sivustolla varoituksetta oman harkintansa mukaisesti.

  5. 2.5. Okidoki OÜ:llä on oikeus muuttaa yksipuolisesti okidoki-sivustolla julkaistuja palveluja ja tuotteita koskevia mainoksia ilmoittamalla siitä okidoki-sivuston käyttäjille.

  6. 2.6. Okidoki OÜ:llä on oikeus muuttaa käyttöehtoja yksipuolisesti; käyttöehdot tulevat voimaan niiden okidoki-sivustolla julkaisemisen ajankohtana.

  7. 2.7. Okidoki OÜ:llä on oikeus rajoittaa käyttäjän pääsyä sivustolle tai asettaa esto, jos käyttäjä aiheuttaa okidoki-sivustolle vahinkoa tai oikeudellisia ongelmia, rikkoo lakia, tekijäinoikeuksia taikka muita sopimuksia (mukaan lukien kohdassa 9.1 mainitut tapaukset), sekä vaatia sopimussakkoa ja vahingonkorvausta (voiton menetyksestä ja keskeytettyyn kaupalliseen toimintaan liittyvistä kuluista).

  8. 2.8. Okidoki OÜ:llä on oikeus muuttaa kaikkia tietoja ennalta ilmoittamatta.

  9. 2.9. Okidoki OÜ:llä on oikeus olla vastaamatta käyttäjän viesteihin ja jättää huomioimatta sellaiset pyynnöt, vaatimukset tai kyselyt, jotka ovat ristiriidassa voimassa olevan lainsäädännön, näiden sopimusehtojen tai lisäehtojen kanssa.

  10. 2.10. Okidoki OÜ sitoutuu toimittamaan mainitut palvelut, ellei se ei ole tämän sopimuksen ehtojen vastaista. Okidoki OÜ ei ole velvollinen toimittamaan palveluja okidoki-sivustolla siinä tapauksessa, että se vahingoittaa sivuston mainetta muiden käyttäjien silmissä, on Okidoki OÜ:lle taloudellisesti tappiollista, on mahdotonta ylivoimaisen esteen tai teknisten ongelmien taikka minkä tahansa muun käyttäjien etuja rikkovan syyn vuoksi.

 3. 3. Käyttäjän vastuu, oikeudet ja velvollisuudet

  1. 3.1. Käyttäjä on henkilökohtaisesti vastuussa väärien tietojen julkaisemisesta okidoki-sivustolla

  2. 3.2. Yksi käyttäjä voi rekisteröidä vain yhden käyttäjätilin.

  3. 3.3. Käyttäjällä on oikeus ostaa okidoki-sivustolla julkaistuja palveluita tai tuotteita

  4. 3.4. Käyttäjä sitoutuu käyttäytymään okidoki-sivustolla näiden ehtojen mukaisesti, tunnollisesti sekä Viron lainsäädännön mukaisesti.

  5. 3.5. Käyttäjä sitoutuu henkilökohtaisesti vastaamaan okidoki-sivustolle lähetettyjen ilmoitusten sisällöstä, mainostettavien palveluiden ja tuotteiden laadusta, oikeellisuudesta ja saatavuudesta

  6. 3.6. Käyttäjä sitoutuu käyttämään okidoki-sivustoa näiden ehtojen mukaisesti.

  7. 3.7. Käyttäjä sitoutuu toimittamaan itsestään okidoki-sivustolle yksinomaan oikeita tietoja.

  8. 3.8. Käyttäjä sitoutuu ilmoittamaan välittömästi Okidoki OÜ:lle kaikista okidoki-sivustoon liittyvistä käyttöongelmista.

  9. 3.9. Käyttäjä sitoutuu ilmoittamaan Okidoki OÜ:lle näiden ehtojen asianmukaista täyttämistä estävistä seikoista.

  10. 3.10. Käyttäjä sitoutuu luovuttamaan ilmoitustensa audiovisuaalisen sisällön mm. tekstin Okidoki OÜ:n omistukseen, olemaan suorittamatta okidoki-sivuston infrastruktuuria ylirasittavia toimia, olemaan käyttämättä automaattisia tiedonkeruu- ja -käyttöohjelmia okidoki-sivustoilla.

 4. 4. Osapuolten vastuu

  1. 4.1. Osapuolet vastaavat tämän sopimuksen mukaisten velvoitteidensa laiminlyönnistä tai niiden epäasianmukaisesta täyttämisestä lainsäädännön edellyttämässä laajuudessa.

 5. 5. Luottamuksellisuus

  1. 5.1. Käyttäjä myöntää Okidoki OÜ:lle luvan henkilötietojensa käsittelyyn ja käyttöön sekä viestien lähetykseen.

  2. 5.2. Käyttäjällä on oikeus kieltäytyä minä aikana tahansa vastaanottamasta Okidoki OÜ:n lähettämiä viestejä.

  3. 5.3. Okidoki OÜ sitoutuu olemaan julkaisematta käyttäjän yksityistietoja kolmansille osapuolille, laissa säädettyjä tapauksia lukuun ottamatta.

 6. 6. Viestit

  1. 6.1. Okidoki OÜ lähettää käyttäjälle henkilökohtaisia viestejä käyttäjän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai itsepalveluosastoon. Tällaiset viestit katsotaan käyttäjän toimesta saaduksi viiden (5) työpäivän kuluttua lähettämisestä.

 7. 7. Riitojen ratkaiseminen

  1. 7.1. Okidoki OÜ ja käyttäjä toimivat lainsäädännön mukaisesti.

  2. 7.2. Riidat ratkaistaan neuvottelemalla. Ellei tämä onnistu, riita ratkaistaan Harjumaan käräjäoikeudessa.

 8. 8. Tulkinta

  1. 8.1. Tämän sopimuksen yksittäisiä ehtoja saa tulkita suhteessa kokonaisuuteen eli lähtökohtaisesti yhtenevästi koko sopimuksen kanssa eikä irrallisesti kokonaisuudesta erotettuna. Tätä sopimusta tulkittaessa sovelletaan ensisijaisesti ne merkitykset, jotka tekevät ehdoista lailliset tai voimassa olevat. Ilmaisut, joilla voi olla monta merkitystä, tulkitaan tavalla, joka eniten sopii sopimuksen ehtoihin ja niiden tarkoitukseen.

 9. 9. Sopimuksen rikkominen

  1. 9.1.

   Sopimuksen rikkominen on:

   1. 9.1.1. okidoki-sivustolla olevan aineiston kopiointi tai julkaisu ilman Okidoki OÜ:n lupaa. okidoki- sivustolla olevaa aineistoa voivat kopioida vain luonnolliset henkilöt omaan käyttöön.

   2. 9.1.2. väärien, epätarkkojen tai harhauttavien tietojen (mm. henkilötietojen) toimittaminen;

   3. 9.1.3. käyttäjätilin luovuttaminen kolmannelle osapuolelle ilman Okidoki OÜ:n lupaa

   4. 9.1.4. roskapostin tai sähköisten viestien lähettäminen muille käyttäjille heidän suostumuksetta (mukaan lukien massapostitus);

   5. 9.1.5. okidoki-sivustoa tai muiden käyttäjien etuja tai omaisuutta vahingoittavien virusten tai muiden ohjelmien levittäminen

   6. 9.1.6. vihan lietsominen, siveettömien sanojen käyttäminen sekä vihan propaganda;

   7. 9.1.7. monen käyttäjätilin rekisteröinti ja käyttö okidoki-palvelussa;

   8. 9.1.8. mikä tahansa muu toiminta, joka vahingoittaa okidoki-sivuston mainetta muiden käyttäjien silmissä, keskeyttää okidoki-sivuston säännöllistä toimintaa (mm. alentaa turvallisuutta, vähentämää aktiivisten käyttäjien lukumäärää), heikentää palvelun laatua ja vähentää Okidoki OÜ:n voittoa tai rikkoo muiden palvelukäyttäjien etuja ja oikeuksia.

  2. 9.2. Sopimuksen ehtoja rikkonut käyttäjä sitoutuu korvaamaan Okidoki OÜ:lle menetetyn voittonsa ja säännöllisen kaupallisen toiminnan keskeytyksestä johtuvat kulunsa sekä maksamaan sopimussakon. Sopimussakon maksaminen ei vapauta sopimusvelvoitteiden täyttämisestä

  3. 9.3. Mikäli käyttäjä rekisteröi ja käyttää okidoki:ssa monta käyttäjätiliä, hän sitoutuu maksamaan Okidoki OÜ:lle sopimussakkoa jokaisesta lisäkäyttäjätililtä julkaisusta ilmoituksesta.

  4. 9.4. Sopimussakon maksaminen ei vapauta käyttäjää näiden ehtojen täyttämisen velvollisuudesta. Ehtojen rikkomisen yhteydessä Okidoki OÜ voi vaatia sopimussakkoa riippumatta todellisen vahingon laajuudesta ja sopimuksen rikkomisen syystä.

 10. 10. Muut ehdot

  1. 10.1. Mikäli jotkut sopimusehdot ovat ristiriidassa lainsäädännön kanssa, pidetään sopimus muilta osin voimassaolevana. Okidoki OÜ korvaa lainsäädännön kanssa ristiriidassa olevat kohdat lainsäädäntöä noudattavilla ja alkuperäisiin ehtoihin mahdollisemman tarkoin sopivilla kohdilla.

  2. 10.2. Käyttäjä on vastuussa näistä ehdoista, jos käyttäjätiliä omaan taloudelliseen toimintaansa käyttänyt käyttäjän edustaja (hallituksen jäsen, sen sijainen taikka muu edustaja) mm. käyttäjän työntekijä, toimeksisaaja tai asiakas on vastuussa rikkomuksesta.

  3. 10.3. Käyttäjä pidetään tietoisena kaikista mahdollisista seikoista tai tutustuneena niihin etukäteen, samaten edellytetään, että käyttäjän oli tiedettävä tai ennakoitava seikkaa, josta hän tiesi, aavisti tai josta hänen olisi pitänyt tietää, tai sitä olisi pitänyt ennakoida henkilö, josta käyttäjä on vastuussa.

  4. 10.4. Näiden ehtojen mukaiset sitoumukset täytetään ehdoissa annettuun määräaikaan mennessä, sellaisen puuttuessa sitoumukset täytetään viimeistään viiden (5) työpäivän sisällä käyttäjän tai Okidoki OÜ:n esittämästä vaatimuksesta.

  5. 10.5. Mikäli okidoki-sivusto ei toiminut teknisistä syistä, eikä käyttäjä voinut käyttää Okidoki OÜ:ltä ostettua palvelua kokonaan tai osittain, Okidoki OÜ varmistaa käyttäjälle mahdollisuuden lisätä käyttämättömät päivät tai palauttaa käyttämättömät rahat käyttäjän esittämän kirjallisen hakemuksen perusteella. Hakemus on toimitettava viimeistään 30 päivän sisällä siitä kun okidoki-sivusto on käynnistynyt uudestaan. Hakemus käsitellään 20 työpäivän sisällä.

  6. 10.6. Mikäli käyttäjä on varma, ettei Okidoki OÜ ole oikeudenmukaisesti asettanut käyttäjätilinsä estoon, hänellä on oikeus toimittaa Okidoki OÜ:lle kirjallinen hakemus selvityksineen. Hakemus käsitellään 20 työpäivän sisällä. Mikäli Okidoki OÜ ratkaisee asian käyttäjän hyväksi, esto poistetaan. Okidoki OÜ pidättää itselleen oikeuden olla vastaamatta hakemuksiin.

  7. 10.7. Tämän sopimuksen voimassaoloon ei vaikuta se, etteivät osapuolet ole sopineet heidän oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa määrittelyn kannalta oleellisista ehdoista, mikä mahdollista edellyttää, että sopimus olisi solmittu myös ilman näitä sopimatta jääneitä ehtoja. Tässä tapauksessa sovelletaan ehto, joka on kaikki seikat huomioiden järkevä ja pohjautuu osapuolten tahtoon, sopimuksen sisältöön ja tavoitteeseen sekä vilpittömään mieleen.

 11. 11. Palveluiden hinta ja sen maksaminen

  1. 11.1. Rekisteröityminen on maksutonta. Okidoki OÜ pidättää itselleen oikeuden hinnaston muutoksiin, niistä etukäteen ilmoittamatta.

  2. 11.2. Palvelut voidaan maksaa eri tavoin. Käyttäjä vastaa maksuehtojen asianmukaisesta noudattamisesta. Okidoki OÜ ei takaa maksuehtoja rikkoneen maksun tilitystä. Kolmansien osapuolten maksujärjestelmät eivät aina toimii moitteettomasti, eikä Okidoki OÜ vastaa varojen tilityksen ongelmista johtuvista vahingosta.

  3. 11.3. Maksuongelmien sattuessa käyttäjän on otettava yhteyttä häntä palvelevaan maksuoperaattoriin.

  4. 11.4. Käyttämättömien varojen palauttaminen tililtä on mahdollista 30 kalenteripäivän kuluessa ilmoituksehetkestä. Hyvitys suoritetaan siten, että käyttäjä maksaa palveluista mitä käytti Okidoki OÜ.

  5. 11.5. Sopimusehtojen rikkomisessa, Okidoki OÜ pitää itsellään oikeuden olla palauttamatta käyttäjälle hänen käyttämättä jäänneitä varoja.

 12. 12. Sopimuksen raukeaminen ja irtisanominen

  1. 12.1. Tämä sopimus raukeaa automaattisesti käyttäjätilin estämisen yhteydessä. Sopimuksen raukeaminen ei vapauta käyttäjää tästä sopimuksesta johtuvien velvoitteidensa täyttämisestä.

  2. 12.2. Ellei käyttäjä täytä tämän sopimuksen mukaisia velvoitteitaan Okidoki OÜ:llä on oikeus yksipuolisesti irtisanoa tämä sopimus ja estää käyttäjätilin käyttö, vaatia velvoitteiden täyttämistä ja sopimussakkoa sekä haastaa käyttäjä Harjumaan käräjäoikeuteen, Viro.

Auttoiko artikkeli sinua?