EST
  • EST
  • RUS
  • ENG
  • LAV
  • LIT
  • UKR
  • FIN
  • FRA
  • DEU

okidoki deposiidi kasutustingimused

Viimane muutmine: 28.08.2023

See dokument (ofert ehk pakkumus - kasutusel edaspidi) reguleerib Okidoki OÜ ja okidoki veebisaidi kasutajate vahelisi suhteid, mis tekivad teenuse „okidoki deposiitkasutamisel.

Pakkumus määratleb tingimused, mille alusel saate okidoki deposiiti kasutada kaupade ostmiseks okidoki veebisaidi kaudu.

Teie poolt selle pakkumuse jaotises 3 nimetatud toimingute tegemine on selle pakkumuse tingimuste kohase lepingu sõlmimise ettepanekuga täielik ja tingimusteta nõustumine.

Selliste toimingute tegemisel sõlmite Okidoki OÜ-ga lepingu okidoki deposiidi kasutamise kohta selle pakkumuse tingimustel.

Enne okidoki deposiidi kasutamist lugege pakkumus hoolikalt läbi.

Kui te ei nõustu selle pakkumuse tingimustega, lõpetage okidoki deposiidi kasutamine.

1. Määratlused ja mõisted

okidoki deposiit, teenus – okidoki ja teiste isikute poolt pakutavate teenuste kogum selle pakkumuse ja muude kehtivate eeskirjade alusel.

Müüja — okidoki kasutaja, kes on avaldanud okidoki veebisaidil kauba müügikuulutuse, sõlmides okidoki deposiidi abil ostjaga kauba ostu-müügitehingu.

Ostja — okidoki veebisaidi kasutaja, kes on okidoki deposiidi abil sõlminud müüjaga kauba ostu-müügitehingu.

Kaup — okidoki veebisaidil olevas kuulutuses müüja poolt pakutav kaup, mis on ostja ja müüja vahelise ostu-müügilepingu esemeks.

Tellimus — kaup, mille ostja on tellinud müüjalt okidoki deposiidi funktsioonide abil. Tellimuse vormistamine — ostja tehtud toimingud okidoki veebisaidi liideses, mille eesmärk on müüjaga ostu-müügilepingu sõlmimine ja suunamine okidoki veebisaidile või müüjale kauba kohaletoimetamiseks.

Pank — selle pakkumuse ja makseteenuse tingimuste kohaselt makseteenust osutav organisatsioon.

Makseteenus — pangateenused rahaliste vahendite ülekandmiseks, mida osutatakse selle pakkumuse ja makseteenuse tingimuste alusel. Makseteenust osutab pank ostja ja müüja vaheliste arvelduste jaoks ostu-müügilepingu alusel okidoki deposiidi abil.

Makseteenuse tingimused — kasutaja ja panga vaheline makseteenuse kasutamise leping, mis reguleerib makseteenuse osutamise korda panga poolt. Makseteenuse tingimused on postitatud panga veebisaidile, mida kasutatakse teenuse „okidoki deposiit" eest tasumiseks. 

Kohaletoimetamisteenused — kaupade kohaletoimetamisega seotud teenuste kogum. okidoki pakub kohaletoimetamisega seotud teenuseid selles pakkumuses kirjeldatud tingimuste alusel.

Saadetis — tellimuses märgitud kaup, mis on täielikult pakitud ja müüja poolt ostjale kohaletoimetamiseks ettevalmistatud.

Kohaletoimetamisfirmad – kohaletoimetamisteenuste osutamisega seotud kolmandad isikud.

okidoki eeskirjad — okidoki tegevust reguleerivad tingimused, juhised ja muud dokumendid.

Kohaletoimetamine muul viisil — kohaletoimetamise võimalus, mille puhul müüja saab kauba ostjale kohale toimetada kaasatud kohaletoimetamisfirma abil. Selle viisi kasutamisel võib müüja kaasata kohaletoimetamisfirmasid okidokil esitatud nimekirjast ja/või muid kullerteenuseid. Sel juhul korraldab kauba kohaletoimetamise müüja iseseisvalt, ilma okidoki osaluseta.

2. okidoki deposiit

okidoki deposiidi abil saate osta ja müüa üle Eesti. okidoki aitab kauba kohale toimetada ja pank aitab sooritada turvalist makset. okidoki deposiiti saate kasutada vastavalt selle pakkumuse tingimustele.

okidoki on üldotstarbeline kuulutustesait toodete ja muude ettepanekute jaoks, mida kasutajad saavad pakkuda ja otsida okidokist tehingute tegemiseks.

Ostja astub tehingut sõlmides iseseisvalt otsestesse lepingulistesse suhetesse müüjaga, kellelt ta kauba ostab.

okidoki ei ole kasutajatevahelistes tehingutes osaleja, tehingu korraldaja, ostja, müüja, vahendaja, agent, ühegi kasutaja esindaja ega muu huvitatud isik.

Kõik kasutajad kasutavad okidokisse postitatud teavet tehingute tegemiseks omal riisikol ilma Okidoki OÜ poolse otsese või kaudse osaluse või kontrollita.

2.1. Lepingu ese

2.1.1. okidoki deposiidi kasutamisel pakub Okidoki OÜ ostjale teenuste kogumit, mis hõlmab abi kohaletoimetamise korraldamisel ja tehniliste võimaluste pakkumist, mis võimaldavad tellimuse eest tasuda makseteenuse abil, ostja ja müüja vahelise teabe vahetamist kauba ostu-müügilepingu täitmiseks okidoki deposiidi abil.

Müüja korraldatud kohaletoimetamise korral pakub Okidoki OÜ ostjale teenuseid tehniliste võimaluste pakkumiseks, mis võimaldavad tellimuse eest tasuda makseteenuse abil, ostja ja müüja vahelise teabe vahetamiseks kauba ostu-müügilepingu täitmiseks okidoki deposiidi abil. Selles punktis nimetatud teenuste eest tasumise kulud kannab ostja.

2.1.2. Tehniliste võimaluste olemasolul ja vastava teavituse korral okidoki veebisaidil pakub Okidoki OÜ müüjale teenuste kogumit, sealhulgas tehniliste võimaluste pakkumise teenuseid, mis tagavad kauba müümise võimaluse ostjale okidoki deposiidi abil tellimuse vormistamisega ja selle eest makseteenuse kaudu tasu saamisega, teabevahetuse müüja, ostja ja kohaletoimetamisfirma vahel kauba kohaletoimetamise oleku ja parameetrite kohta.

Selliste teenuste eest tasumise kulud kannab müüja.

2.2. Makseteenus

Makseteenust osutab pank. Makseteenuse tingimused kehtestavad selle kasutamise korra.

3. Lepingu lõpetamine

Ostja annab pakkumuse tingimuste täieliku ja tingimusteta kinnituse ning sõlmib lepingu, kui teeb tellimuse vormistamise ajal okidoki veebisaidil vastavad toimingud, tehes valiku „Ostmine deposiidi kaudu" või valides muu sarnase võimaluse.

Müüja annab pakkumuse tingimuste täielikult ja tingimusteta kinnituse ning sõlmib saadetise üleandmise ajal kohaletoimetamisfirmale lepingu selle ostjale üleandmiseks ja/või vastavate toimingute tegemiseks okidoki veebisaidil, mis näitab pakkumuse tingimustega nõustumist.

Makseteenuse tingimuste kinnitamine ja pangaga lepingu sõlmimine toimub makseteenuse tingimuste alusel.

okidoki deposiiti kasutades ja lepingut sõlmides garanteerite, et teil on kõik lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks vajalikud õigused ja volitused. okidoki võib paluda teil esitada teie õigusi ja volitusi kinnitavad dokumendid.

See pakkumus määratleb okidoki deposiidi teenuste osutamise üldtingimused. Kasutajale selliste teenuste osutamiseks konkreetse tellimusega seoses määratakse ja täpsustatakse iga tellimuse vormistamisel okidoki deposiidi kasutamisel eraldi parameetrid.

4. okidoki deposiidi kasutamise kord

4.1. Tellimuse vormistamise võimalus okidoki deposiidiga on saadaval ainult nende kaupade puhul, mis on kuulutustes tähistatud erisümboli ja kirjaga „Võimalik on ost deposiidi abil".

Müüja esitab kuulutuses tehingu tingimused. Ostja peab enne tellimuse vormistamist ja müüjaga tehingu sõlmimist hoolikalt läbi lugema kõik kuulutuses olevad tehingutingimused ja kauba omadused ning okidoki veebisaidil olevad teenusetingimused.

Müüja korraldatud kohaletoimetamise korral määrab kohaletoimetamise kulu müüja.

okidoki veebisaidi seadetes valib müüja olenevalt kohaletoimetamise sihtkohast ja muudest tellimuse parameetritest ühe kohaletoimetamise maksumuse ühe määramise viisi.

Tellimust kinnitades nõustub müüja summaga, mille ostja kannab müüjale kohaletoimetamise eest tasumiseks.

Ostja saab tehingutingimuste täpsustamiseks pöörduda müüja poole. Müüja suhtleb ostjaga iseseisvalt küsimustes, mis puudutavad toote teavet, selle omadusi, toote dokumentatsiooni edastamist ostjale, müüja korraldatud kohaletoimetamise tingimusi ja muid sarnaseid küsimusi ning vastutab ostja vastavate nõudmiste täitmise eest.

Müüja kohustub andma ostjale täpset ja täielikku teavet tehingutingimuste, sealhulgas müüja korraldatud kohaletoimetamise tingimuste kohta ning järgima neid tingimusi ostjaga tehingu sõlmimisel ja täitmisel.

Tellimuse vormistamine tähendab kasutaja nõusolekut tehingu tingimustega ja okidoki deposiidi teenuste osutamisega, mis on esitatud okidoki veebisaidil avaldatud teates.

Pärast kõigi nõudmiste ja tingimuste lugemist vormistab ostja tellimuse, järgides okidoki veebisaidil olevaid juhiseid. Ostja esitab tellimust vormistades kogu vajaliku teabe, näiteks kohaletoimetamise viisi ja aadressi, täisnime, ostja kontaktandmed ja muu vajaliku teabe.

Sellised andmed on vajalikud kohaletoimetamisteenuste osutamiseks ning need peavad olema ajakohased, täielikud ja usaldusväärsed. Müüja korraldatud kohaletoimetamisel edastame need andmed müüjale kohaletoimetamise teostamiseks.

Kui tellimuse vormistamisel esitatud andmed muutuvad, peate seda viivitamata ajakohastama, võttes ühendust okidoki klienditoega. Ostja garanteerib tellimuse vormistamisel märgitud andmete, sh kohaletoimetamise aadressi, saaja andmete ja muu teabe täpsuse.

Saame salvestada teie okidoki deposiidi abil tehtud tellimuste kohaletoimetamise teabe, et te ei peaks seda tulevaste tellimuste puhul uuesti täitma.

Tellimus loetakse vormistatuks pärast selle edukat tasumist ja pangapoolset rahaliste vahendite tellimuspõhist broneeringut.

Tellimuse muudatusi saab ostja teha sellise tehnilise võimaluse olemasolul. Kui soovite tellimuse parameetreid muuta, võtke ühendust okidoki klienditoega.

Ostjapoolset tellimuse vormistamist loetakse ostja poolt müüjale ettepaneku (pakkumuse) saatmiseks kauba ostu-müügitehingu tegemiseks tellimuses ja selles lepingus määratud tingimustel.

Müüja korraldatud kohaletoimetamise korral võib ostja saata müüjale tellimuse tühistamise taotluse. Tellimuse tühistamine okidoki deposiidi kaudu on võimalik enne, kui ostja kauba vastu võtab.

Teave tellimuse vormistamise kohta kajastub müüja kontol okidoki veebisaidil. Müüja kinnitab tellimuse ja selle kohaletoimetamise tingimused (kui müüja on sellise võimaluse valinud) okidoki veebisaidil määratud aja jooksul, andes saadetise kohaletoimetamiseks (pakiautomaati või kullerile) või klõpsates spetsiaalsel nupul okidoki veebisaidil (sellise tehnilise võimaluse olemasolul).

Müüja korraldatud kohaletoimetamise korral peab müüja tellimuse kinnitamiseks esitama Okidoki OÜ-le ka saadetise jälgimisnumbri. Kui müüja ei esitanud okidoki veebisaidil müüja profiilis määratud ajavahemiku jooksul õiget jälgimisnumbrit, võidakse tellimus lugeda mitte kinnitatuks ja tühistada.

Müüjapoolset tellimuse kinnitust loetakse pakkumuse kinnituse lõpuleviimiseks müüja poolt seoses tehingu sõlmimisega tellimuses esitatud tingimustel. Kui müüja ei ole määratud aja jooksul tellimust kinnitanud või tühistanud, loetakse ostja pakkumus müüja poolt mitte kinnitatuks ning tehingut ei loeta sõlmituks.

4.2. Tellimuse eest tasumine

okidoki deposiidi kasutamisel toimuvad müüja ja ostja vahel sõlmitud tehingu arveldused panga makseteenuse abil.

Müüja korraldatud kohaletoimetamisel toimub ka ostja poolne kohaletoimetamiskulu tasumine müüja kasuks panga makseteenuse abil.

Makseteenuse kasutamisega seotud arveldusteks vajate kehtivat pangakaarti või muud okidoki veebisaidil märgitud maksevahendit.

Rahaliste vahendite tagastus kasutajale toimub ainult pangakontole, millelt kasutaja tellimuse eest tasus.

Kui müüja ei esita kehtiva pangakonto andmeid, mis on pangale vajalikud ostja rahaliste vahendite väljamaksmiseks, blokeeritakse rahalised vahendid kuni vajaliku teabe ilmumiseni.

Okidoki OÜ teostab teabevahetust müüja, ostja, kohaletoimetamisfirma ja panga vahel. Kui pank saab Okidoki OÜ-lt vastava teabe, teeb pank arveldusi makseteenuse tingimuste alusel.

Ostja ja müüja tasuvad iseseisvalt kõik kauba ostu-müügitehingu tegemisega seoses tasumisele kuuluvad maksud ja tasud vastavalt kehtivale õigusele ning kannavad iseseisvalt kõik riskid ja vastutust nende tasumata jätmise korral.

4.3. Kohaletoimetamisteenuste üldsätted

Okidoki OÜ osutab kohaletoimetamisteenust selle pakkumuse tingimuste alusel.

Kohaletoimetamise korraldusteenused hõlmavad kohaletoimetamise vormistamist. Kohaletoimetamisteenuste osutamiseks kaasatakse kohaletoimetamisfirmasid.

Kui kohaletoimetamise korraldab müüja, osutab kohaletoimetamisteenuseid müüja. Selle funktsiooni kasutamiseks teeb müüja okidoki veebisaidil sobiva valiku.

Kohaletoimetamisteenuste tingimustega, sealhulgas teenuste maksumuse ja muude kohaletoimetamise tingimustega saate tutvuda okidoki veebisaidil enne tellimuse vormistamist. Sellised tingimused loetakse kasutaja poolt kooskõlastatuks tellimuse vormistamise hetkel.

okidoki deposiidi kasutamise algushetk on hetk, mil müüja annab saadetise üle kohaletoimetamisfirmale – kullerile või pakiautomaati ja sulgeb pakiautomaadi lahtri.

4.4. Tellimuse saatmine, nõudmised saadetisele

Pärast seda, kui ostja vormistab tellimuse ja müüja on saanud teabe tellimuse vormistamise kohta, edastab müüja saadetise kohaletoimetamiseks okidoki veebisaidil määratud aja jooksul. Kui kohaletoimetamise korraldab müüja, annab müüja kauba kohaletoimetamiseks üle, järgides okidoki veebisaidil olevaid juhiseid.

Müüja kasutab ostja valitud kohaletoimetamisfirmat ja edastab sellele tellimuse teenindamiseks.

Müüja on kohustatud edastama kohaletoimetamisfirmale vajalikud dokumendid ja muu vajaliku teabe saadetise omaduste, selle transportimistingimuste kohta ja muu kohaletoimetamisteenuse osutamiseks vajaliku teabe.

Müüja on kohustatud tagama kauba vastavuse selle kuulutuses antud kirjeldusele ja kehtivatele Eesti Vabariigi õigusaktide nõudmistele. Kohaletoimetamisfirmal on õigus kontrollida saadetises oleva kauba vastavust kuulutuse kirjelduses olevale kaubale. Müüja garanteerib ainult kuulutuses märgitud kauba kohaletoimetamise ning vastutab kauba vastavuse eest kirjeldusele ja Eesti Vabariigi õigusaktide nõudmistele.

Saadetise üleandmisel kohaletoimetamiseks ei kontrolli kohaletoimetamisfirma saadetise pakendi sisu

kauba toimivuse, kvaliteedi, ilmsete või varjatud defektide olemasolu osas.

Saadetise üleandmisel kohaletoimetamiseks peab müüja tagama kauba terviklikkuse vigastuste eest kohaletoimetamisteenuse osutamisel.

Kui kaup vajab spetsiaalset sisepakendit selle ohutuse, hügieeni- ja muude nõuete täitmise tagamiseks, peab müüja sellise pakendi tagama.

Kauba saatmisel pakiautomaadi kudu peab müüja ise tagama kauba välis- ja sisepakendi, pakkima kauba täielikult selliselt, et oleks tagatud selle terviklikkus transportimisel.

Müüja asetab iseseisvalt saadetise pakendile vajalikud saatedokumendid ja markeeringud, kui need on vajalikud kauba saatmiseks. Saadetise üleandmise korral pakiautomaadi kaudu kohaletoimetamiseks järgib müüja pakiautomaadi ekraanil olevaid juhiseid.

Müüja korraldatud kohaletoimetamise korral tagab müüja, et saadetis vastab tema valitud kohaletoimetamisfirma nõudmistele.

Müüja garanteerib, et saadetises ei esine esemeid ja aineid, mille vedu on keelatud okidoki eeskirjade ja Eesti Vabariigi õigusaktide alusel.

4.5. Kohaletoimetamisaeg

Ligikaudne kohaletoimetamisaeg arvutatakse olenevalt tellimuse parameetritest. Kohaletoimetamisaeg võib pikeneda ebasoodsate tingimuste, näiteks ilmastikuolude, kohaletoimetamisfirmade pühadeaegsete tippaegade, eriürituste, riigiasutuste kehtestatud piirangute ja muude sarnaste tingimuste tõttu. Kohaletoimetamisaega saab pikendada ka juhul, kui müüja on pikendanud kauba kohaletoimetamiseks üleandmise aega. Sel juhul pikeneb kohaletoimetamisaeg proportsionaalselt pikendamisajaga.

4.6. Tellimuse kättesaamine

Saadetise kättesaamisel peate kohaletoimetamisfirma nõudmisel esitama isikut tõendava dokumendi (mis vastab andmetele tellimuses). Vastasel juhul on kohaletoimetamisfirmal õigus saadetise väljastamisest loobuda.

Kullerilt saadetise vastuvõtmise korral kontrollige kauba kohaletoimetamisfirma esindaja juuresolekul kauba vastavust kuulutuses olevale kirjeldusele. Ostjal on õigus toodet proovida ja elektroonikat testida vooluvõrku ühendades, arvestades kehtivaid piiranguid ja kui selline võimalus on ostja valitud kohaletoimetamisviisi puhul olemas. Kui avastasite kaubal puudusi, näiteks kauba mittevastavuse kuulutuses olevale kirjeldusele, defekte vms, koostage kohaletoimetamisfirma esindaja juuresolekul akt, milles on märgitud kauba puudused, ja andke saadetis üle kohaletoimetamisfirma esindajale selle tagastamiseks müüjale.

okidoki deposiidi kasutamise osana saate saadetisest tervikuna loobuda. Kui saadetises on mitu eset, edastage kaubast loobumiseks kogu saadetise sisu tagastamiseks.

Kui soovite saadetise mõnest kaubast loobuda, saate selles otse müüjaga kokku leppida. Sel juhul toimub kauba ja selle eest rahaliste vahendite tagastamine müüja ja ostja vahel otse ilma Okidoki OÜ osaluseta.

Kui kohaletoimetamise korraldab müüja, võivad kauba kontrollimine saatmisel ja kaubast loobumine vastuvõtmisel olla piiratud või mitte saadaval. Kauba kohaletoimetamise, kontrolli ja tagastamise tingimused olenevad müüja kohaletoimetamisfirma tingimustest, täpsustage need müüjalt üle.

Paki kohaletoimetamise korral pakiautomaadi abil ei nähta ette ostjapoolset kaubast loobumist okidoki deposiidi kasutamise raames ja selle tagastamist müüjale pärast pakiautomaadi lahtri avamist. Kauba tagastamiseks müüjale pärast pakiautomaadi lahtri avamist võtke ühendust müüjaga. Kui leiate saadetise pakiautomaadist kätte saades, et see on kahjustatud või puudulik, tehke kaubast, saadetisest ja selle pakendist foto, mis kajastab kahjustusi või puudust, ning võtke ühendust okidoki klienditoega.

Ostja loobumine kaubast okidoki deposiidi kasutamisel on võimalik ainult enne selle ostjapoolset vastuvõtmist (selle pakkumusega ettenähtud viisil) või enne pakiautomaadi lahtri avamist. Pärast saadetise vastuvõtmist või pakiautomaadi lahtri avamist ostja poolt saadab ostja kõik hilisemad kaubaga seotud pretensioonid, mis ei ole seotud kohaletoimetamisteenuste kvaliteediga, müüjale ja neid lahendavad müüja ja ostja ilma Okidoki OÜ osaluseta.

Saadetise ostjapoolse vastuvõtmise fakt määratletakse kohaletoimetamisfirma vastuvõtmisandmete (pakiautomaadi lahtri avamine) ja/või ostja enda edastatud vastuvõtmisandmete alusel, klõpsates okidoki kontol vastaval nupul (kui ostja kinnitas sellisel viisil saadetise vastuvõtmist) ja/või muude andmete alusel, mis viitavad kauba tegelikule vastuvõtmisele ostja poolt.

Okidoki deposiidi teenused loetakse Okidoki OÜ poolt ostjale täies ulatuses osutatuks, kui saadetis toimetatakse kohale sihtkohta ja ostja võtab selle vastu kullerilt või pakiautomaadis (pakiautomaadi lahtri avamisel).

Okidoki deposiidi teenused loetakse Okidoki OÜ poolt müüjale täies ulatuses osutatuks hetkel, kui müüja saab makseteenust kasutades ostjalt kauba eest rahalised vahendid selles pakkumuses ettenähtud viisil.

4.6.1. Tellimuse vastuvõtmine kohaletoimetamise müüjapoolsel korraldamisel

Kui kohaletoimetamise korraldab müüja, võivad kauba kontrollimine saatmisel ja kaubast loobumine vastuvõtmisel olla piiratud või mitte saadaval. Kauba kohaletoimetamise tingimused, kauba üleandmise, kontrolli ja tagastamise kord olenevad müüja kohaletoimetamisfirma tingimustest, täpsustage need müüjalt üle.

Kui kohaletoimetamisega tegelevad müüja kullerid, teatavad müüja ja ostja saadetise üleandmisest ja vastuvõtmisest okidoki veebisaidil. Pärast saadetise üleandmist ostjale on müüja kohustatud üleandmisest teatama, klõpsates okidoki veebisaidil vastaval nupul.

Kui ostja ei nõustu sellise oleku üleandmisega müüja poolt, teavitab ta sellest okidoki veebisaidil märgitud aja jooksul vastaval nupul klõpsates.

Kui ostja ei teata okidoki veebisaidil määratud viisil ja ajal tellimusega seotud probleemist (tellimuse mitteandmisest talle), loetakse saadetis ostja poolt vastuvõetuks ning rahalised vahendid kauba ja kohaletoimetamise eest tuleb üle kanda müüjale. Kõik hilisemad ostja pretensioonid kauba ja kohaletoimetamise kohta saadab ostja otse müüjale ning neid lahendavad müüja ja ostja ilma Okidoki OÜ osaluseta.

Kui ostja teatab selles punktis märgitud ajal ja viisil, et ta ei saanud saadetist kätte, käsitleb ja lahendab Okidoki OÜ sellist teadet selle pakkumuse punktis 4 sätestatud viisil.

4.7. Tellimuse tagastamine

Kui ostja loobus saadetisest selles pakkumuses ettenähtud viisil, ei ilmunud saadetise hoiutähtaja jooksul saadetist kätte saama, kui kohaletoimetamist ei ole võimalik teostada ostjaga ühenduse võtmise võimatuse tõttu, ostja puudumise tõttu tellimuses märgitud aadressil, tellimisel ebatäpsete või valeandmete esitamise tõttu või muul Okidoki OÜ-st mitteoleneval põhjusel, tagastab Okidoki OÜ saadetise müüjale. Tagastamine toimub pakiautomaati, milles müüja andis kauba kohaletoimetamiseks üle ning kulleriga kohaletoimetamise korral müüja aadressile.

Kui ostja loobub kullerilt saadetise vastuvõtmisest, peab ostja teavitama kauba kohaletoimetamisfirma esindajat loobumise põhjusest ja koostama vastava akti vastavalt kohaletoimetamisfirma eeskirjadele, küsides akti vormi firma esindajalt. Ostja märgib aktis ära loobumise põhjuse, saadetise pakendi kahjustuse ja muud asjaolud. Saadetisest loobumise korral tehke kaubast ja saadetisest foto, mis kajastab toote ja kuulutuses oleva kirjelduse vahelist lahknevust ja/või saadetise pakendi kahjustusi (olemasolul).

Kauba tagastamiseks üleandmisel garanteerib ostja, et saadetises puuduvad transpordiks keelatud esemed ja ained vastavalt kohaletoimetamisfirma eeskirjadele. Selliste esemete ja ainete nimekiri on kirjas okidoki veebisaidil. Saadetise tagastamiseks üleandmisel ei kontrolli kohaletoimetamisfirma saadetise pakendi sisu (saadetises oleva kauba) toimivust, kauba kvaliteeti, ilmsete või varjatud defektide olemasolu.

Pakiautomaadi kaudu kohaletoimetamisel tagastatakse vaid väljavõtmata saadetised, millele ostja ei ilmunud järele saadetise hoiutähtaja jooksul.

Müüja korraldatud kohaletoimetamise korral tagastab müüja kohaletoimetamisfirma saadetise, kui ostja ei ilmunud saadetist kätte saama hoiutähtaja jooksul, kui kohaletoimetamist ei ole võimalik teostada ostjaga ühenduse võtmise puudumise tõttu, ostja puudumise tõttu tellimuses märgitud aadressil, tellimuses esitatud ebatäpsete või valeandmete tõttu või muudel põhjustel, mis on sätestatud müüja kohaletoimetamisfirma eeskirjades. Saadetises kauba kontrollimise ja kauba vastuvõtmisest loobumise võimalus võib olla piiratud või mitte saadaval. Kauba kohaletoimetamise, kontrolli ja tagastamise tingimused olenevad müüja kohaletoimetamisfirma tingimustest, täpsustage need müüjalt üle.

Kauba tagastamisega seotud kasutajate erimeelsuste tekkimise korral saab neid lahendada okidoki klienditoe kaasamisega. Selliste pöördumiste läbivaatamine toimub selle pakkumuse punktis 4.9 sätestatud viisil.

4.8. Rahatagastuse saamine müüjalt

Müüja kohustub saadetise kätte saama kullerilt või pakiautomaadist (olenevalt kohaletoimetamis- ja tagastamisviisist) okidoki veebisaidil tellimuses märgitud aja jooksul. Saadetise kättesaamisel pakiautomaadist järgige pakiautomaadi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kui müüja ei ole täitnud oma kohustust tagastatav saadetis tellimuses märgitud või muul viisil kokkulepitud aja jooksul vastu võtta, tekib selliste saadetiste utiliseerimise õigus.

Tagastatava saadetise kättesaamisel kontrollige saadetises olev kaup kohaletoomisfirma esindaja juuresolekul üle.

Tagastatava saadetise müüjapoolse vastuvõtmise fakt määratletakse kohaletoimetamisfirma andmete alusel saadetise kohta (pakiautomaadi lahtri avamine) ja/või saadetise vastuvõtmisandmete alusel, mille on müüja ise edastanud, klõpsates okidoki kontol vastaval nupul (sellise variandi olemasolul).

Kui müüja avastab tagastatava saadetise kontrollimisel saadetise kaotsimineku või kahjustumise, koostab müüja koos kohaletoimetamisfirma esindajaga tagastatava saadetise vastuvõtmise hetkel akti, milles esitab kauba puudused kohaletoimetamisfirma antud vormil. Müüja kajastab aktis saadetise kahjustumise või kaotsimineku fakti, saadetise pakendi kahjustused (olemasolul) ja muud asjaolud. Müüjal on vaja teha kaubast ja saadetisest foto, mis kajastavad kahjustusi, puudusi, kauba muid defekte.

Kui leiate saadetist pakiautomaadist kätte saades, et see on kahjustatud, tehke kaubast, saadetisest ja selle pakendist foto, mis kajastab kahjustusi, ning võtke ühendust okidoki klienditoega.

Müüja korraldatud kohaletoimetamise korral saab müüja tagastatud saadetise vastavalt tema valitud kohaletoimetamisfirma nõudmistele.

4.9. Teabevahetus kasutajatega

Pöördumised

Saadetise kaotsimineku või kahjustumise korral kohaletoimetamisteenuste puuduliku osutamise tõttu saate esitada kauba kohaletoimetamisfirmale pöördumise.

Müüja korraldatud kohaletoimetamise korral tuleb puuduliku kohaletoimetamisteenuste osutamisega seotud pretensioonid suunata müüjale.

Kui kasutajate vahel tekib vaidlus seoses kauba ostu-müügitehingust tulenevate kohustuste täitmisega, on kasutajatel võimalik selliste vaidluste lahendamiseks pöörduda Okidoki OÜ poole. Sellise pöördumise võite saata okidoki klienditoele.

Pöördumises esitage probleemi kirjeldus, teie seisukohta kinnitavad dokumendid, selle pakkumuse või makseteenuse tingimustega ettenähtud dokumendid. Samuti võime nõuda muid pöördumise läbivaatamiseks vajalikke dokumente, näiteks sõltumatu ekspertiisi otsust, muid dokumente või andmeid.

Kui kasutaja ei esita nõutud dokumente või teavet klienditoe või okidoki veebisaidil määratud aja jooksul, on meil õigus pöördumine läbi vaadata ilma selliseid dokumente arvesse võtmata või peatada selle läbivaatamine kuni vajaliku teabe esitamiseni kasutaja poolt.

Pöördumise läbivaatamise ajal on Okidoki OÜ-l õigus võtta ühendust tehingu teise poolega, et selgitada kasutajatevahelise vaidluse asjaolusid ja hankida vajalikke dokumente või teavet. Kui käsitleme kasutajate vahelist vaidlust, on igal kasutajal õigus esitada argumendid ja tõendid kauba ostu-müügitehingust tulenevate kohustuste nõuetekohase täitmise kohta.

Kasutaja pöördumise läbivaatamise tulemuste alusel teeme otsuse olemasolevate dokumentide ja kasutajate argumentide põhjal.

Kasutaja pöördumine Okidoki OÜ poole teise kasutajaga tehingu sooritamisega seotud vaidluse lahendamiseks on kasutaja õigus, kuid mitte kohustus. Kui Okidoki OÜ käsitleb vaidlust, mis on seotud kasutaja poolt kauba ostu-müügitehingust tulenevate kohustuste täitmisega, peavad kasutajad Okidoki OÜ poolt sellise vaidluse käsitlemise tulemuste põhjal tehtud otsust lõplikuks. Kasutajad juhinduvad sellest otsusest, pidades seda kauba ostu-müügitehingu mõlema poole kokkulepitud otsuseks. Kasutajad möönavad ja nõustuvad, et Okidoki OÜ poolt kasutaja pöördumise läbivaatamise tulemuste põhjal tehtud otsus võib olla aluseks kasutajatevahelistele arveldustele makseteenuse raames (rahaliste vahendite tagastamine ostjale või nende ülekandmine müüjale).

Okidoki OÜ poolt pöördumise läbivaatamise järel tehtud otsus ei võta kauba ostu-müügilepingu pooltelt võimalust lahendada omavahelist vaidlust muul Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud viisil.

4.10. Kasutajate õigused ja kohustused

okidoki deposiidi kasutamisel on kasutajad kohustatud:

· täitma nõuetekohaselt selles pakkumuses sätestatud kohustusi, samuti kauba ostu-müügitehingust tulenevaid kohustusi;

· makseteenuse abil maksete tegemisel järgima kehtivaid Eesti Vabariigi õigusaktide nõudmisi, makseteenuse tingimusi;

· tegema kauba ostu-müügitehinguid kaalutletult.

· mitte müüma ja saatma okidoki deposiiti kuulutuses nimetamata kaupa, mida on keelatud transportida vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktide nõudmistele.

5. Okidoki OÜ tasu

Okidoki OÜ tasu selle pakkumusega ettenähtud teenuste osutamise eest kasutajale määratakse tellimuse antud parameetrite alusel. Tasu suurus iga tellimuse puhul teatatakse kasutajale enne tellimuse vormistamist okidoki veebisaidil.

Okidoki OÜ teenuste maksumus sisaldab käibemaksu Eesti Vabariigi õigusaktidega kehtestatud summas.

Ostja tasub Okidoki OÜ teenuste eest tellimuse vormistamisel.

Pakkumuse ja tellimuse parameetritega ettenähtud Okidoki OÜ teenuste eest tasumine müüja poolt toimub pangast müüjale üle kantud kauba maksumusest vastava teenuste maksumuse mahaarvamisel.

6. Teabevahetus

6.1. Olulised teated ja juhised

okidoki deposiidi kasutamisel võivad Okidoki OÜ, kohaletoimetamisfirma ja pank saata kasutajatele teavitusi, sh juriidiliselt olulisi teateid. Selliseid teateid võidakse saata okidoki veebisaidil teadete kaudu või muul viisil ning need võivad sisaldada teavet vajaduse kohta teha teatavad selles pakkumuses ettenähtud toiminguid.

Selliste toimingute sooritamine või nende tegemisest loobumine võib kaasa tuua teatavaid tsiviilõiguslikke tagajärgi. Seetõttu peate selliste teadete saatmisel need läbi lugema ja tegema saadud juhistes näidatud toiminguid.

Okidoki OÜ ei vastuta kasutaja kahjude ega muude negatiivsete tagajärgede eest, mis on seotud selliste toimingute tegemisest loobumisega (või õigeaegselt tegemata jätmisega).

Okidoki OÜ-l ja kohaletoimetamisfirmadel on õigus teavitada kasutajat kohaletoimetamise edenemisest selle pakkumusega ettenähtud viisil.

6.2. Andmed tellimuse täitmiseks

Tellimuse vormistamisel esitab kasutaja okidoki kontol määratud andmed. Selliste andmete esitamata jätmine või puudulike või ebatäpsete andmete esitamine võib saada takistuseks Okidoki OÜ-le sellest pakkumusest tulenevate kohustuste täitmisel.

Okidoki OÜ ei ole kohustatud kontrollima kasutajate esitatud andmete tõepärasust, õigsust ja piisavust okidoki deposiidi kasutamisel. Valede, puudulike või ebapiisavate andmete esitamise korral võtate kõik sellega seotud riskid enda kanda.

Müüja korraldatud kohaletoimetamisel edastame ostja andmed müüjale kohaletoimetamise teostamiseks.

7. Garantii ja vastutus

7.1. Üldsätted

Lepinguliste kohustuste täitmata jätmise või puuduliku täitmise eest vastutavad pooled vastavalt lepingu tingimustele ja Eesti Vabariigi õigusaktidele.

Okidoki OÜ ei kontrolli alati kasutajate postitatud kuulutusi ega garanteeri kauba kvaliteeti, ohutust, seaduslikkust ja kirjeldusele vastavust, samuti müüja suutlikkust toodet müüa ja/või ostjal osta. Okidoki OÜ ei vastuta kasutajate poolt edastatava teabe, sealhulgas kuulutuste sisu eest. Müüja ja ostja vastutavad ise oma kauba ostu-müügitehingust tulenevate kohustuste, samuti muude Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud kohustuste täitmise eest.

Okidoki OÜ ei garanteeri kasutajatele, et:

· okidoki deposiit, selle otsene või kaudne mõju ja kvaliteet vastavad kasutaja nõudmistele ja eesmärkidele;

· okidoki deposiidi kasutamisega saadavad tulemused on täpsed, usaldusväärsed ja vastavad kasutaja ootustele.

okidoki deposiit on esitatud režiimis "nagu on" ehk nende eripärade ja piirangutega, millega Okidoki OÜ ja teised isikud (sh pank) seda kasutaja juurdepääsu ajal pakuvad. Okidoki OÜ-l on õigus ajutiselt või lõplikult lõpetada okidoki deposiidi tehniliste võimaluste pakkumine kõigile kasutajatele, teatavatele kasutajakategooriatele või üksikkasutajale.

Okidoki OÜ ei vastuta kasutajate kahjude või muude negatiivsete tagajärgede eest, mis tulenevad meist mitteolenevate isikute tegevusest või asjaoludest, sealhulgas järgmistel juhtudel:

· kui pank kehtestab makseteenusele piirangud vastavalt õigusaktidele või muudele kehtivatele eeskirjadele. Makseteenuse turvalisus, konfidentsiaalsus ja muud tingimused määratakse kindlaks kasutaja ja panga vaheliste lepingutega;

· kui kasutaja täidab kauba ostu-müügitehingust tulenevaid kohustusi puudulikult või ei täida üldse;

· kui ostja loobub saadetise vastuvõtmisest Okidoki OÜ-st mitteolenevatel põhjustel;

· kui kaup ei vasta tellimusele või kuulutuses antud kirjeldusele Okidoki OÜ-st mitteolenevatel põhjustel;

· kui kasutajad täidavad selle pakkumuse tingimusi puudulikult;

· kui müüja või kolmandad isikud täidavad kauba kohaletoimetamisega seotud kohustusi puudulikul (kui kohaletoimetamise korraldab müüja).

Okidoki OÜ ei vastuta kasutaja ees kahjude eest, mis on kasutajal tekkinud mitte Okidoki OÜ süül, sh seoses kasutaja poolt okidoki eeskirjade rikkumisega.

Okidoki OÜ ei vastuta vääramatu jõu asjaoludest tingitud kasutajate kohustuste, sealhulgas kauba ostu-müügitehingu kohustuste täitmata jätmise või tõrgetega täitmise eest. Okidoki OÜ teeb kõik endast oleneva, et teenuseid nõuetekohaselt osutada, kuid me ei vastuta kasutaja kahjude eest, kui kasutaja ei saa teenuseid kasutada vääramatu jõu või muude meist sõltumatute asjaolude tõttu.

Kauba ostu-müügitehingu esemeks olevaid suhteid reguleerivad Eesti Vabariigi õigusaktid. Siinkohal mõistavad kasutajad, et tehingu esemeks olevatele kasutajasuhetele ei pruugi kehtida Eesti Vabariigi õigusaktide teatavad sätted, näiteks tarbijakaitse osas.

Kasutaja mõistab ja nõustub, et okidoki veebisaidi teabevahetusvõimalust võivad kolmandad isikud kasutada muul eesmärgil kui tehingu tegemiseks. Okidoki OÜ ei vastuta kolmandate isikute tegevuse eest, kui nad kasutavad okidoki veebisaidil olevaid teateid kasutajatele teadete saatmiseks, samuti kasutaja poolt okidoki veebisaidile sisestatud telefoninumbrite kasutamise eest. Peate toimima kaalutletult ja täpselt.

7.2. Kasutajate vastutus

Kasutajad vastutavad okidoki deposiidi kasutamisega seoses tehtud toimingute eest vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele ja selle pakkumuse tingimustele, sh vastutus kauba ostu-müügitehingust tulenevate kohustuste täitmise eest, kauba kohaletoimetamise eest (kui selle korraldab müüja), saadetise sisu vastavuse eest Eesti Vabariigi õigusaktidele.

Kasutajad vastutavad Okidoki OÜ-le ja teistele isikutele tekitatud kahju eest, mis on seotud ohtlike, litsentsita, võltsitud, keelatud, transpordipiiranguga ja sellisteks tunnistatud esemete ja ainete kohaletoimetamisega vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele ja okidoki veebisaidil postitatud nõudmistele.

Kasutajad vastutavad enda pakutavate kaupade ja nende kaupadega okidoki deposiidi abil tehtud tehingute eest, selliste tehingute tegemiseks vastaspoolte valiku eest. Kõik kauba ostu-müügitehingud sõlmitakse otse kasutajate vahel. Okidoki OÜ ei ole sellistes tehingutes osaleja ega vahendaja, ei kontrolli ega vastuta selliste tehingute eest. Okidoki OÜ ei ole müüja poolt volitatud isik, kes võtab vastu ja täidab tarbijate nõudmisi ebakvaliteetse kauba osas ning muid ostja nõudmisi, mis on seotud ostjaga sõlmitud kauba ostu-müügilepingust tulenevate kohustuste täitmisega müüja poolt.

7.3. Vastutus saadetise kaotsimineku või kahjustuste korral

Saadetise kaotsimineku või kahjustuste eest kohaletoimetamise ajal vastutab kohaletoimetamisfirma;

Okidoki OÜ ei vastuta saadetise sisu kahjustuste eest.

Müüja korraldatud kohaletoimetamise korral ei vastuta Okidoki OÜ saadetise kaotsimineku, kahjustuste ega muude negatiivsete tagajärgede eest, mis on seotud müüja või tema kaasatud kohaletoimetamisfirma puuduliku teenuseosutamisega.

8. Lepingu kehtivus

Leping jõustub hetkel, kui kasutaja kinnitab selle pakkumuse tingimused pakkumuses ettenähtud korras. Leping kehtib seni, kuni pooled täidavad sellest tulenevaid kohustusi täielikult.

Kui kasutaja rikub lepingu tingimusi või okidoki eeskirju, on meil õigus peatada või piirata sellise kasutaja juurdepääsu okidoki deposiidi kasutamisele. Juurdepääs okidoki deposiidile peatatakse ka siis, kui kasutaja juurdepääs okidoki veebisaidile peatatakse vastavalt okidoki eeskirjadele. Juurdepääsu taastamine toimub okidoki eeskirjade alusel.

Okidoki OÜ-l on õigus leping lõpetada Eesti Vabariigi õigusaktidega ettenähtud viisil, sh õigusaktide, lepingutingimuste või okidoki eeskirjade rikkumise korral. Lõpetamise korral teavitame kasutajat okidoki veebisaidi, e-posti aadressi kaudu või muul viisil.

Saate lepingu ennetähtaegselt omal algatusel lõpetada. Selleks on vaja pöörduda okidoki klienditoe poole.

Meil on õigus muuta ja/või täiendada selle pakkumuse tingimusi Eesti Vabariigi õigusaktidega lubatud ulatuses, samuti pakkumus tagasi võtta. Pakkumuse muutmise kuupäev on okidoki veebisaidil pakkumuse uue redaktsiooni avaldamise kuupäev. Enne lepingu sõlmimist ja okidoki deposiidi abil tehingu sõlmimist peate läbi lugema okidoki veebisaidil postitatud pakkumuse praeguse versiooni ja iga tehingu tingimused.

Selle lepingu teatavate osade kehtetuks tunnistamine ei tühista lepingu teiste sätete mõju.

9. Vaidluste lahendamine

Kõigi selle lepingu alusel tekkinud vaidluste lahendamisel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte. Lepingust tulenevad vaidlused esitatakse läbivaatamiseks vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele.

Kas see artikkel aitas sul probleemi lahendada?