EST
 • EST
 • RUS
 • ENG
 • LAV
 • LIT
 • UKR
 • FIN
 • FRA
 • DEU

Kuulutuste reeglid

Viimane muutmine: 28.06.2022

Üldsätted

okidoki jätab endale kõikide kuulutuste andmete muutmise õiguse, püüdes maksimaalselt säilitada nende sisulist tähendust ja kõik kasutaja poolt märgitud detaile.

Kuulutuse avaldamisega okidoki's nõustute alljärgnevaga:

 • Võtad enda peale vastutuse kuulutuses sisalduva teabe sisu ja selle tõepärasuse eest.

 • Lisada kuulutusi kaupadest, teenustest, tööpakkumistest, objektidest ja teisi pakkumisi, mis on kooskõlas seadusega ja mille avaldamiseks teil on olemas õiguslikud alused.

 • Lubad võtta endaga ühendust sisesüsteemi või kontakttelefoni vahendusel, mis on näidatud arvestusliku üleskirjutuse seades.

okidoki's on keelatud

 • Lisada tutvumiskuulutusi, teateid kaotatud ja leitud asjadest, ostusoove (sh. tasuta asjade või abi saamiseks). Erandiks on tööotsimise kuulutus «Töö» kategoorias ja «Paaritus» kategooria.

 • Lisada kuulutusi teemale mittevastavatesse jagudesse.

 • Lisada ühesuguse sisu ja tähendusega kuulutusi.

 • Lisada seadusandlust rikkuva sisuga kuulutusi (näiteks vägivalda, rassilise vihavaenu õhutamist, pornograafiat propageerivaid, autoriõigust rikkuvaid jms sisaldavad kuulutused).

 • Lisada üldtunnustatud moraali- ja kõlblusnorme rikkuva sisuga kuulutusi.

 • Lisada kuulutusi, mis võivad rikkuda või kahjustada kolmandate isikute õigusi.

 • Lisada kuulutusi olematute või mitteaktuaalsete toodete või teenuste kohta.

 • Lisada kuulutusi, mis sisaldavad kontaktandmeid kirjelduses või fotol.

 • Lisada kuulutusi, milles kasutatakse võõraid fotosid või tekste.

 • Lisada kuulutusi, milles hind ei vasta pakutavale esemele või teenusele.

 • Lisada kuulutusi, mis sisaldavad ebausutavat ja arusaamatut teavet.

 • Lisada kuulutusi, mille foto peal on logo, vesimärk või ettevõtte nimi.

 • Lisada kuulutusi, mis sisaldavad ühesuguseid fotosid, pealkirju ja fraase kirjelduses.

 • Asendada kuulutuses tooteid või teenusi isegi kui nad on sarnased (kuulutuses sisaldama ainult esialgset pakkumist).

 • Pakkuda ühes kuulutuses erinevat tüüpi tooteid ja teenusi, loetlemata kirjelduses kogu valikut.

Kuulutuste pealkirjad

 • Kuulutuse pealkirjas peab olema ainult kauba või teenuse nimetus nimetavas käändes.

 • Ei tohi kasutada sõnu «Müüakse», «Pakutakse».

 • Pealkiri ei või sisaldada kontaktandmeid, e-posti aadresse või välistele internetiressurssidele viiteid.

 • Lubamatud on üleskutsed tegevuseks (näiteks, «Pakkuge oma hind»).

 • Ei tohi kasutada spetsiaalseid sümboleid ja agressivselt tähelepanu nõudvaid sõnu (näiteks «Kiire», «Tähelepanu»).

 • On vajalik kasutada kirjavahemärkide reegleid ja taandeid pärast kirjavahemärke, mõistlikult kasutada kirjavahemärke.

 • Kahes keeles pealkirjad (eesti ja vene keeles) peavad sisaldama identset teabemahtu.

Kuulutuse hind

 • Ärge eksitage valede hindadega, need peavad olema reaalsed.

 • Mõistlik hind teeb kuulutuse efektiivsemaks.

 • Hind peab olema märgitud selleks ettenähtud lahtris. On keelatud hinda kuulutuse pealkirjas märkida.

Kuulutuse kirjeldus

 • Keelatud on viitamine teistele veebilehtedele. Erandiks on "Töö" jaotuses avaldavad kuulutused, kus on lubatud viidata tööandjale.

 • Kontaktandmete lisamine ei ole lubatud. Erandiks on "Töö" kategoorias avaldavad kuulutused, kuhu võib lisada tööpakkuja e-maili.

 • Reisiteenuste müümisel on kohustatud välja tuua selle ettevõtte nimi kelle toodet müüakse.

Fotod

 • Fotod peavad olema hea kvaliteediga ning vastama kuulutuse pealkirja ja sisule.

 • Ei tohi sisaldada telefoninumbrit, aadressi, veebilehte ega muid kontaktandmeid, sh Messengeri ja muude suhtluskanalite nimetusi.

 • Peavad olema tehtud kuulutuse autori poolt, ei tohi sisaldada logosid ega vesimärke. 
Kas see artikkel aitas sul probleemi lahendada?