EST
 • EST
 • RUS
 • ENG
 • LAV
 • LIT
 • UKR
 • FIN
 • FRA
 • DEU

Konfidentsiaalsuse kokkulepe

Viimane muutmine: 24.11.2021

Teie konfidentsiaalsuse tagamine on okidoki töö tähtis aspekt. Käesolev konfidentsiaalsuse kokkulepe sisaldab infot selle kohta, milliseid kasutaja andmeid on võimalik saada tema viibimise ajal okidoki veebilehel ja kuidas neid kasutatakse.

Personaalse info saamine

okidoki kogub ja kasutab alljärgnevat personaalset infot:

 • Andmeid selle kohta, kuidas kasutate okidoki veebilehte.

 • Andmeid kõigi operatsioonide kohta, milles te osalete sellele lehel.

 • Infot, mida sisestate veebilehel registreerumiseks.

 • Teie poolt edastatavat infot meie poolsete teenuste osutamise eesmärgil.

 • Mis tahes muud teie poolt okidoki veebilehel edastatavat infot.

Personaalse info kasutamine

okidoki võib kasutada teie personaalset infot alljärgnevatel eesmärkidel:

 • Veebilehel töö toetamiseks.

 • Spetsiaalselt teile mõeldud veebilehe personifitseerimiseks.

 • Teile juurdepääsu võimaldamiseks kõigile veebileheteenustele.

 • Teid puudutava info avaldamiseks veebilehel.

 • Teie poolt tasumisele kuuluvate teenuste pakkumine.

 • Teile osutatud teenuste kohta väljavõtte ja arve saatmiseks.

 • Maksearvelduste tegemiseks.

 • Marketingi kommunikatsioonide pidamiseks.

Lisaks ülalnimetatud konfidentsiaalsuse kokkuleppes nimetatud personaalse info avalikustamisele võib okidoki samuti edastada teie isiklikku infot vastavatele instantsidele kehtiva seadusandluse kohaselt kohtu- või muude menetluste korral, samuti seadusest tulenevate okidoki õiguste kaitseks.

Isikuandmete säilitamine

okidoki säilitab teie isikuandmed kuni see on vajalik nende kogumise eesmärgi täitmiseks, sh pretensioonide eest kaitseks ja esitamiseks vastavalt seaduste nõudmistele.

Raamatupidamisdokumendid - 7 aastat alates asjakohase majandusaasta lõpust, tulenevalt raamatupidamis- ja maksundusseadustest.
Lepinguliste ja Konfidentsiaalsuse nõuetega seotud Isikuandmed - 10 aastat alates Lepingu lõppemisest, tulenevalt maksimaalsest aegumistähtajast tahtliku rikkumise puhul.

Kasutajal on õigus taotleda juurdepääsu enda isikuandmetele.
okidoki ei eemalda isikuandmeid, juhul kui selleks ei ole piisavalt põhjendusi või kui isikuandmete töötlemist nõutakse seadusest tulenevalt okidoki kohustuste täitmise eesmärgil, hagide esitamiseks ja ettevalmistuseks, kaitse toiminguteks kohtus.

Cookie

Küpsis (cookie) on väike tekstifail, mis saadetakse teie brauseri kaudu teie kasutatavasse seadmesse. Küpsised saadetakse okidoki iga külastamise korral. Küpsised aitavad tuvastada teie seadet ja määrata teie eelistused.

okidoki kasutamisel nõustute, et saame installida teie seadmesse küpsise vastavalt käesolevatele tingimustele. Võite meie küpsisefailidest keelduda, kuid mõned veebisaidi funktsioonid võivad lakata töötamast. okidoki ei soovita keelduda kõigi küpsisefailide salvestamisest brauserisse. okidoki ei vastuta küpsisefailide loomise ja kasutamise eest kolmandate isikute poolt.

Enamik brausereid võimaldab teil küpsisefailide kasutamist kontrollida.

Lisateave:

www.allaboutcookies.org

www.youronlinechoices.eu

www.google.com/policies/technologies/cookies

www.facebook.com/policies/cookies

Teie andmete turvalisus

okidoki püüab rakendada kõiki võimalikke tehnilisi ja korralduslikke meetmed teie isikliku info kadumise, kuritarvitamise või modifitseerimise vältimiseks. okidoki säilitab teie poolt edastatud infot üksnes turvalistel serveritel. Eriti tähtis info edastatakse üksnes šifreeritult, kasutades selleks tänapäevaseid krüptograafiameetodeid.

Riikide vahelise info edastamine

okidoki poolt kogutavat infot võib säilitada, töödelda ja edastada nende riikide vahel, kus okidokil on mis tahes legaalne tegevus, et osutada täies mahus kõiki teenuseid käesoleva Konfidentsiaalsuse kokkuleppe kohaselt. Lisaks öeldule kuvatakse teie poolt sellel veebilehel avaldamiseks mõeldud info avalikult ning see muutub ligipääsetavaks kogu maailmas. Te annate oma nõusoleku sellisel moel teid puudutava info edastamiseks eri riikide vahel.

Muudatuste tegemine antud dokumenti

okidoki saab teha parandusi Konfidentsiaalsuse kokkuleppesse, uuendades nimetatud veebileht. okidoki jätab endale õiguse mitte teavitada isiklikult taolistest muudatustest. Seepärast soovitame teil aeg-ajalt üle vaadata nimetatud dokumenti jälgimaks sellesse tehtavaid muudatusi.

Kolmandate isikute veebilehed

Käesolev veebileht sisaldab välisviiteid teistele veebilehtedele. okidoki ei kanna mis tahes vastutust nende veebilehtede ja muude kokkulepete konfidentsiaalsuse ning nende sisu eest.

Küsimused okidoki-le

Kui teil tekivad küsimused seoses Konfidentsiaalsuse kokkuleppega või mis eesmärkidel okidoki kasutab teie isiklikku infot, kirjutage klienditoe teenistusele.

Kas see artikkel aitas sul probleemi lahendada?